ബി‌ജെ‌പി നേതാക്കള്‍ നടത്തുന്ന ആഡംബര ജീവിതവും അമ്പലങ്ങളില്‍ കാശ് എറിയുന്നതും ഇത്തരം മാര്‍ഗ്ഗളിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് തന്നെയാണെന്ന് ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുന്നു. Original Source… Read More


Subscribe to Official India TV YouTube channel here: http://goo.gl/5Mcn62 Delhi lieutenant governor Najeeb Jung is believed to have written to President Pranab Mukherjee seeking permission to invite BJP, the single largest party in the Delhi assembly to form the government, according to some media reports. Social Media Links: Facebook : https://www.facebook.com/indiatvnews Twitter : https://twitter.com/indiatvnews For… Read More